Trendi më i fundit Joma për atletet casual. Një atlete që siguron rehati maksimale me anë të pjesës së gomës të ngritur dhe modelit të shollës në përshtatje me lëvizjen e këmbës.
Atlete të koleksionit të ri me çmim të skontuar.