Modeli memory foam për kohën e lirë. Është një model i lehtë dhe komod për përdorim të përditshëm.
Pjesa e poshtme e këpucës është me ndarje që ndihmojnë në përshtatjen e këpucës me lëvizjen e këmbës për një komfort maksimal.
Atlete të koleksionit të ri me çmim të skontuar.